rowerem po puszczy
Strona g艂贸wna | Ciekawe miejsca | Geocaching | Wycieczki: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |     Baza podjazd贸w
 Karta wycieczki

Karta wycieczki

Przejazd po szlaku:
D艂ugo艣膰: 87,48 km
Czas jazdy: 4:45:10
艢rednia pr臋dko艣膰: 18,4 km/h

Wycieczk臋 rowerowym szlakiem solnym Salina Cracoviensis planowa艂em od jesieni, kiedy to na parkingu przy Puszczy Niepo艂omickiej zobaczy艂em tablic臋 z map膮 szlaku. Na podstawie oficjalnej strony szlaku www.salinacracoviensis.pl i znajduj膮cej si臋 tam interaktywnej mapy, wyrysowa艂em sobie tras臋, kt贸rej 艂膮czn膮 d艂ugo艣膰 oceni艂em na nieca艂e 84 km. Wtorek po 艣wi臋tach to dzie艅 jeszcze w szkole wolny, a poniewa偶 pogoda dopisa艂a to postanowi艂em przejecha膰 ten szlak w ramach treningu przed miniOdysej膮 w Miechowie.

Przed po艂udniem, gdy rusza艂em na szlak s艂o艅ce pi臋knie 艣wieci艂o, ale temperatura nie przekracza艂a 10 stopni i cieniu by艂o do艣膰 ch艂odno, wi臋c gdy zajecha艂em na parking przy Puszczy to musia艂em ubra膰 kurtk臋 i r臋kawiczki. Dopiero na parkingu w艂膮czy艂em GPS, wi臋c poni偶szy 艣lad jest tylko zapisem drogi, kt贸r膮 pokona艂em na szlaku, nie uwzgl臋dnia dojazdu do parkingu i powrotu do domu po zamkni臋ciu p臋tli. Na pocz膮tek jazda Drog膮 Kr贸lewsk膮 przez Puszcz臋 Niepo艂omick膮, nie jecha艂em jako艣 strasznie szybko bo stara艂em si臋 dobrze roz艂o偶y膰 si艂y. Pierwszy post贸j na Sitowcu i szybka fotka, cmentarza wojennego 325 i nowego d臋bu Batorego. Nast臋pny post贸j 2 km dalej i fotki D臋bu Augusta II. Po dojechaniu do le艣nicz贸wki Przybor贸w, skr臋t w lewo a nast臋pnie w prawo na 呕ubrostrad臋, w Puszczy szlak solny (rowerek z niebieskim paskiem), jest bardzo dobrze oznakowany i w zasadzie na spos贸b co艣 pomyli膰. 呕ubrostrad膮 dojecha艂em do drogi asfaltowej na Damienice, w tym miejscu niebieski szlak solny, 艂膮czy si臋 z czarnym szlakiem rowerowym Doliny Drwinki, prowadz膮cy od Uj艣cia Solnego - ten szlak traktowany jest r贸wnie偶 jako szlak 艂膮cznikowy Salina Cracoviensis. Kolejny post贸j nad Czarnym Stawem, cho膰 tym razem zrobi艂em tylko kilka fotek od strony drogi i ruszy艂em dalej. Z Puszczy wyjecha艂em w Damienicach i od razu wjecha艂em na plac budowy autostrady, wida膰 偶e prace s膮 ju偶 mocno zaawansowane, wiadukt prawie stoi, a i sama droga ju偶 dobrze utwardzona. Kolejny post贸j w centrum Damienic pod kaplic膮, zakupy w sklepie i rzut oka na kolejn膮 tablic臋 informuj膮c膮 o przebiegu szlaku solnego. Dalej przejazd, a w zasadzie przej艣cie przez k艂adk臋 na Rabie, k艂adk臋 wyremontowano, ale i zawieszono znaki zabraniaj膮ce przejazdu rowerem, wi臋c wola艂em nie ryzykowa膰:).

Po przekroczeniu Raby wjecha砮m do Bochni ko馽z眂 tym samym naj砤twiejszy odcinek trasy, dalej jazda pod cmentarz komunalny w Bochni, gdzie zrobi砮m fotk cmentarza wojennego 314 i prac przy monta縰 tablicy na pomniku ofiar zbrodni katy駍kiej, pewnie na szybko禼i montowani tablic ku czci ofiar katastrofy smole駍kiej (w砤秐ie min瓿a 2 rocznica i pewnie tym dniu mia硑 si odby jakie uroczysto禼i). Od cmentarza podjazd w kierunku Osiedla Niepodleg硂禼i, szlak jednak nie prowadzi na wprost tylko odbija w lewo w kierunku szybu Campi (co prawda znaki szlaku robi眂 si nagle zielone, ale to tam trzeba jecha). Szlak omija szyb i wraca na osiedle, ale ja postanowi砮m podjecha na plac szybu. Szyb Campi jest atrakcj turystyczn przy kt髍ej od kilku lat funkcjonuj Osada VI Oraczy ukazuj眂a 縴cie mieszka馽體 tych teren體 we wczesnym 秗edniowieczu, by砮m tam 縪n gdy otwierano osad - bardzo ciekawe miejsce. Z parkingu przed szybem jest te bardzo ciekawy widok, wida wie縠 bazyliki 秝. Miko砤ja. Na pewno jad眂 po solnym szlaku warto pojecha do centrum Bochni, zobaczy rynek, ale poniewa Bochnia jest mi dobrze znana to od razu powr骳i砮m na szlak, przejecha砮m przez Osiedle Niepodleg硂禼i i wyjecha砮m na ulic Brodzi駍kiego prowadz眂 do drogi nr 4. W miejscu, gdzie opuszczany Osiedle Niepodleg硂禼i, do trasy szlaku solnego, dochodzi rowerowa trasa koloru czarnego - Via Regia Antigua z Che砿u do Bochni, kt髍a r體nie jest traktowana jako trasa 潮cznikowa. Szlak Via Regia prowadz眂y przez pczyc, przeje縟縜砮m wielokrotnie i gor眂 polecam, jako pi阫ny widokowy odcinek. Jednak wracaj眂 do szlaku solnego, doje縟縜my do drogi nr 4, wiaduktem pod szos jad眂 pod zakaz, kt髍y nie dotyczy tylko pojazd體 rolniczych przeje縟縜my przez 4 i po skr阠ie w lewo rozpoczynamy podjazd szutrow drog do widocznego Lasu Skarbowego. Przez ten lasek r體nie ju kilka razy przeje縟縜砮m, cho nigdy nie wje縟縜砮m do niego w砤秐ie t阣y, odcinek na pewno bardzo 砤dny, ale do舵 trudny, droga szczeg髄nie na pocz眛ku wiedzie mocno pod g髍, m骿 cross co prawda radzi sobie z nawierzchni drogi nie najgorzej, ale na tym odcinku na pewno lepiej by si jecha硂 g髍alem. Z lasu wyje縟縜my na tras Via Panoramica w miejscowo禼i D眀rowica, czyli mniej wi阠ej w po硂wie trasy widokowej prowadz眂ej z Pogwizdowa do Gierczyc, Via Panoramica te gor眂o polecam, pi阫ne widoki, co prawda wyje縟縜j眂 w tym miejscu cz甓 z nich tracimy ale widoki w kierunku p蟪nocnym na pczyc, Puszcz Niepo硂mick i Krak體, a nawet dalej na wzniesienia Proszowickie wci笨 przed nami. Tras Via Panoramica, te ju przeje縟縜砮m kilkukrotnie, wi阠 tym razem tylko kilka zdj赕, ale je秎i kto pogrzebie na mojej stronce to na pewno znajdzie ich znacznie wi阠ej. W Gierczycach, skr阠amy w lewo w kierunku Zawady, mijamy szczyt Czy縴czki ze zbiornikiem wodnym i cmentarzem wojennym nr 336 (by砮m na szczycie 18.03 zach阠am to przejrzenia zdj赕 z tej wycieczki), jad眂 prosto mamy odcinek zjazdu i doje縟縜my do skr阾u w prawo na Grabin, 100 metr體 lekko po g髍 i szalony zjazd do Grabiny. Zaraz po zje糳zie mamy pomnik po秝i阠ony ofiarom pacyfikacji wsi w styczniu 1945 roku, nast阷nie skr阠amy w prawo i rozpoczynamy podjazd do Buczyny, mijamy po prawej cmentarz wojenny 337 (patrz wycieczka 18.03) a w g髍ze mo縠my zaobserwowa szczyt Czy縴czki, ze zbiornikiem i cmentarzem 336. Podjazd do Buczyny nie jest mo縠 specjalnie trudny, ale troch pod g髍 trzeba si nam阠zy w nagrod mamy bardzo szybki zjazd do Nieszkowic. Ma砤 uwaga w tym miejscu mogliby秏y troch skr骳i szlak jada w Buczynie w lewo zamiast w prawo, podjecha na szczyt wzg髍za Borek i zjecha w Stradomce, a szlak prowadzi nas troch na oko硂, zjazdem do Nieszkowic i nast阷nie p砤sk drog wzd硊 rzeki Stradomki. Ja pojecha砮m za szlakiem i po opisanym powy縠j odcinku dojecha砮m do mostu na Stradomce, nast阷nie na skrzy縪waniu skr阠i砮m w prawo na Nieznanowice. Ten p砤ski odcinek w dolinie Raby do Niegowici, jest raczej ma硂 ciekawy, w pewnym momencie nasz szlak krzy縰je si z czerwonym szlakiem rowerowym ziemi gdowskiej, gdy秏y pojechali nim wzd硊 Raby to dojechaliby秏y pod kopiec J.H. D眀rowskiego w Pierzchowie. Jada jednak szlakiem solnym doje縟縜my do drogi na Gd體, kt髍 przecinamy i po kolejnym dw骳h kilometrach doje縟縜my do Niegowici.

Zabytki Niegowici te mi s dobrze znane, zrobi砮m wi阠 par fotek i stwierdzi砮m, 縠 czas na d硊縮zy post骿. Na liczniku w tym miejscu mia砮m ju 50 km i m骿 organizm zacz背 zdradza objawy zm阠zenia, uzupe硁i砮m wi阠 zapasy w sklepie, zjad砮m batona i banana i po kr髏kiej analizie trasy ruszy砮m dalej. Wracaj眂 jeszcze do Niegowici, mamy tu pi阫ny ko禼i蟪, wikar體k w kt髍ej w latach 1948-49 mieszka Karol Wojty砤, jego pomnik przed ko禼io砮m, a kilkaset metr體 dalej cmentarz parafialny na kt髍ego terenie znajduje si cmentarz wojenny 335. Na cmentarzu w Niegowici, ostatnio zrobiono porz眃ki i wyci阾o do舵 du縪 drzew, dzi阫i temu ods硂ni si pi阫ny widok, jak na d硂ni wida st眃 np. ko禼i蟪 Kazimierzowski pczycy. Wyci阾o te drzewa i krzewy na terenie cmentarza wojennego.

Zaraz za cmentarzem w Niegowici mamy skrzy縪wanie dr骻, tu niestety wida s砤be oznakowanie szlaku solnego na tym odcinku, poniewa nie ma znaku pokazuj眂ego kt髍 drog jecha, a nale縴 skr阠i w lewo i rozpocz辨 podjazd przez Krakuszowice. Niedaleko skrzy縪wania z tym 縠 jad眂 drog na wprost znajduje si tajemnicy kopiec Krakusa - informacje o nim te znajduj si na mojej stronie (wycieczka 17.04.2010 r.). Dalsza droga prowadzi przez Wiatowice i Tr眀ki, na tym odcinku po raz pierwszy zobaczy砮m, 縠 istniej rozbie縩o禼i pomi阣zy map szlaku na stronie, a oznakowaniem w terenie. W Tr眀kach na lekko wznosz眂ej si drodze prze縴砮m spory kryzys, dopiero kilka 硑k體 Adrenaline Mountain Dew pozwoli硂 mi jecha dalej. W Tr眀kach szlak skr阠a w prawo w szutrow 禼ie縦, co te jest zmian w stosunku to tego co mamy na stronie, ale jest to trasa lepsza, poniewa pozwala nam w zasadzie unikn辨 jazdy drog g丑wn. Pod ko禼i蟪 w Biskupicach mamy niez潮 wspinaczk, kilkaset metr體 od ko禼io砤 mijamy tablic z map szlaku solnego. Pod sam ko禼i蟪 ju sobie podszed砮m, poniewa podjazd jest od drugiej strony, a szczerze m體i眂 nie mia砮m si硑 wspina si mega strom 禼ie縦. Ze wzg髍za na kt髍ym stoi ko禼i蟪 mamy pi阫n panoram i widok na poblisk Chor眊wic, kt髍a b阣zie nast阷nym punktem naszej wycieczki.

Kolejne metry wycieczki to droga przez m阫, podjazd z Biskupic do skrzy縪wania z drog na Chor眊wic, to 800 metr體 podjazdu i 67 metr體 w g髍, pokonywa砮m ten podjazd ju wcze秐iej, ale nigdy po przejechaniu przesz硂 60 km, tym razem jecha硂 mi si bardzo ci昕ko, ale na szcz甓cie jako da砮m rad. Na wspomnianym wy縠j skrzy縪waniu skr阠amy w prawo i zaraz po lewej mamy pi阫ne widoki na po硊dnie, wida zalew Dobczycki, Gorce, a podczas tej wycieczki, wida by硂 nawet za秐ie縪ne szczyty Tatr. Kolejne metry to zjazd z 408 m npm do 370 m npm, i rozpoczynamy przesz硂 1,5 kilometrow wspinaczk pod ko禼i蟪ek w Chor眊wicy na wysoko舵 428 m npm, ale por體naniu wcze秐iejszym mega podjazdem, ten to ju piku. Pod ko禼i蟪kiem w Chor眊wicy osi眊amy najwy縮zy punkt wycieczki po szlaku solnym, zn體 mo縠my podziwia widoki, tym razem w kierunku p蟪nocnym. Sam maszt telewizyjny znajduj si jeszcze kilkaset metr體 dalej, ale w miejscu gdzie ju w zasadzie rozpoczyna si zjazd do Mietniowa.

W Chor眊wicy ko馽zy si najtrudniejszy odcinek szlaku solnego i rozpoczynamy przyjemny zjazd do Wieliczki, w pewnym momencie szlak odbija w w眘k 禼ie縦 w prawo, ale ca硑 czas p阣zimy mocno w d蟪, w砤秐ie na tym odcinku gdzie zgubi砮m szlak, oznakowanie by硂 raczej s砤be, wi阠 na rynek w Wieliczce wjecha砮m po swojemu. Wida, 縠 centrum Wieliczki 砤dnieje, zamek 縰pny by odremontowany ju dawno, ale wypi阫nia r體nie rynek, a to jeszcze chyba nie koniec remont體. Nast阷nym odcinek te przejecha砮m po swojemu, obok szybu Dani硂wicza, b阣眂ego wizyt體k wielickiej kopalni dojecha砮m do ulicy Marsza砶a Pi硈udskiego, a nast阷nie bocznymi drogami ju po szlaku, dojecha砮m do skrzy縪wania z drog nr 4, przejecha砮m na prosto w kierunku edziejowic. Wed硊g strony Salina Cracoviensis, dalej szlak powinien prowadzi przez edziejowice, Kokot體, W阦rzce Wielkie do Zakrzowa, jad眂 na zje糳zie w edziejowicach, zobaczy砮m znak szlaku prowadz眂y gdzie w boczn drog, ale poniewa jecha砮m szybko doszed砮m do wniosku, 縠 nie b阣 si wraca, a szlak pewnie i tak za chwil powr骳i na drog, kt髍 jad. Niestety okaza硂 si, 縠 tak nie jest, przejecha砮m przez edziejowice, nast阷nie przez Kokot體, gdzie sfotografowa砮m kapliczk, przy kt髍ej by by mo縠 kiedy zlokalizowany cmentarz wojenny, oraz wi阫sz ju odremontowan kapliczk znajduj眂 si kilkaset metr體 dalej. Dalej przejecha砮m przez W阦rzce, przeci背em drog Wieliczka - Niepo硂mice, a na znaki szlaku solnego nie trafi砮m. Zobaczy砮m je dopiero w Zakrzowie i za oznakowaniem szlaku przejecha砮m przez Stani眛ki obok klasztoru si髎tr Benedyktynek, na skraju Puszczy zatrzyma砮m si jeszcze pod cmentarzem wojennym 329, by po kolejnym kilometrze jazdy zamkn辨 p阾l Salina Cracoviensis na parkingu przy Puszczy gdzie wycieczk rozpocz背em.

Na parkingu zobaczy砮m sobie dok砤dnie map trasy znajduj眂 si na tablicy, okaza硂 si 縠 r罂ni si ona od tej kt髍a jest na stronie i na podstawie kt髍ej przygotowa砮m wycieczk, a na odcinku edziejowice - Zakrz體 prowadzi wr阠z ca砶iem inn drog, chyba kr髏sz cho nie wiem czy nie troch trudniejsz. Kiedy trzeba b阣zie wi阠 zrobi poprawk na szlaku Salina Cracoviensis, je秎i nie ca砮go szlaku to mo縠 chocia odcinka od Wieliczki (mo縠 Biskupic). Przyda砤by si mapa papierowa z naniesionym szlakiem, oraz troch lepsze oznakowanie (odpowiednio wcze秐iej sygnalizuj眂e skr阾y). Na szlaku nie ma te tabliczek kilometrowych z odleg硂禼iami do kolejnych punkt體 (takie tabliczki dotycz眂e te niedawno wytyczonego szlaku 痚le駍kich wida na jednym ze zdj赕). Projekt Salina Cracoviensis kosztowa 811 tys. z硂tych, to troch du縪 jak na 4 du縠 tablice z map szlaku, 秗edniej jako禼i oznakowanie w terenie i stron internetow wprowadzaj眂 u縴tkownika w b潮d co do przebiegu szlaku. Mimo wszystko jest to szlak ciekawy i na pewno godny polecenia, tw髍cy szlaku na swojej stronie pisz, 縠 jest to szlak wielodniowy do podr罂owania z sakwami, co moim zdaniem jest pewn przesad, ale chc眂 zwiedzi wszystkie zabytki na szlaku i pobli縰 szlaku, warto mu po秝i阠i wi阠ej czasu ni ja i by mo縠 faktycznie jest to szlak na 2 dni jazdy.

Na koniec nadszed czas na podsumowanie wycieczki jako treningu przed odysej, forma nie jest niestety satysfakcjonuj眂a, wida 縠 nie przepracowa砮m dobrze zimy. Nie ma mocy pod g髍, si硑 wystarczy硂 na 50 km, podjazdy nawet te 砤twiejsze sz硑 mi opornie i na najl縠jszych prze硂縠niach. Mimo wszystko tras przejecha砮m, wi阠 s眃z 縠 na odysei te dam sobie rad, cho na pewno nie ma co liczy na jaki nadzwyczajny wynik.

>>> Rozwi ca硑 tekst >>> Zwi tekst

Przejazd po szlaku:
D艂ugo艣膰: 87,48 km
Czas jazdy: 4:45:10
艢rednia pr臋dko艣膰: 18,4 km/h

Wycieczk臋 rowerowym szlakiem solnym Salina Cracoviensis planowa艂em od jesieni, kiedy to na parkingu przy Puszczy Niepo艂omickiej zobaczy艂em tablic臋 z map膮 szlaku. Na podstawie oficjalnej strony szlaku www.salinacracoviensis.pl i znajduj膮cej si臋 tam interaktywnej mapy, wyrysowa艂em sobie tras臋, kt贸rej 艂膮czn膮 d艂ugo艣膰 oceni艂em na nieca艂e 84 km. Wtorek po 艣wi臋tach to dzie艅 jeszcze w szkole wolny, a poniewa偶 pogoda dopisa艂a to postanowi艂em przejecha膰 ten szlak w ramach treningu przed miniOdysej膮 w Miechowie.

Przed po艂udniem, gdy rusza艂em na szlak s艂o艅ce pi臋knie 艣wieci艂o, ale temperatura nie przekracza艂a 10 stopni i cieniu by艂o do艣膰 ch艂odno, wi臋c gdy zajecha艂em na parking przy Puszczy to musia艂em ubra膰 kurtk臋 i r臋kawiczki. Dopiero na parkingu w艂膮czy艂em GPS, wi臋c poni偶szy 艣lad jest tylko zapisem drogi, kt贸r膮 pokona艂em na szlaku, nie uwzgl臋dnia dojazdu do parkingu i powrotu do domu po zamkni臋ciu p臋tli. Na pocz膮tek jazda Drog膮 Kr贸lewsk膮 przez Puszcz臋 Niepo艂omick膮, nie jecha艂em jako艣 strasznie szybko bo stara艂em si臋 dobrze roz艂o偶y膰 si艂y. Pierwszy post贸j na Sitowcu i szybka fotka, cmentarza wojennego 325 i nowego d臋bu Batorego. Nast臋pny post贸j 2 km dalej i fotki D臋bu Augusta II. Po dojechaniu do le艣nicz贸wki Przybor贸w, skr臋t w lewo a nast臋pnie w prawo na 呕ubrostrad臋, w Puszczy szlak solny (rowerek z niebieskim paskiem), jest bardzo dobrze oznakowany i w zasadzie na spos贸b co艣 pomyli膰. 呕ubrostrad膮 dojecha艂em do drogi asfaltowej na Damienice, w tym miejscu niebieski szlak solny, 艂膮czy si臋 z czarnym szlakiem rowerowym Doliny Drwinki, prowadz膮cy od Uj艣cia Solnego - ten szlak traktowany jest r贸wnie偶 jako szlak 艂膮cznikowy Salina Cracoviensis. Kolejny post贸j nad Czarnym Stawem, cho膰 tym razem zrobi艂em tylko kilka fotek od strony drogi i ruszy艂em dalej. Z Puszczy wyjecha艂em w Damienicach i od razu wjecha艂em na plac budowy autostrady, wida膰 偶e prace s膮 ju偶 mocno zaawansowane, wiadukt prawie stoi, a i sama droga ju偶 dobrze utwardzona. Kolejny post贸j w centrum Damienic pod kaplic膮, zakupy w sklepie i rzut oka na kolejn膮 tablic臋 informuj膮c膮 o przebiegu szlaku solnego. Dalej przejazd, a w zasadzie przej艣cie przez k艂adk臋 na Rabie, k艂adk臋 wyremontowano, ale i zawieszono znaki zabraniaj膮ce przejazdu rowerem, wi臋c wola艂em nie ryzykowa膰:).

Niepo艂omice - Puszcza Niepo艂omicka (Droga Kr贸lewska, 呕ubrostrada, droga asfaltowa na Damienice) - Damienice - k艂adka na Rabie - Bochnia - Las Skarbowy - D膮browica - Gierczyce-Czy偶yczka - Grabina - Buczyna - Nieszkowice Ma艂e - Stradomka - Nieznanowice - Niegowi膰 - Krakuszowice - Wiatowice - Tr膮bki - Biskupice - Su艂贸w - Chor膮gwica - Mietni贸w - Wieliczka - 艢ledziejowice - Kokot贸w - W臋grzce Wielkie - Zakrz贸w - Stani膮tki - Niepo艂omice

Dystans: 93,63 km    |    Czas: 5:03:08    |    艢rednia pr臋dko艣膰: 18,53 km/h   

Data: 2012-04-10    |    >>> wi臋cej wiadomo艣ci na bikestats


Trasa wycieczki:

Mapa:

Mapa - UMP pcPL:


Trasa rowerowa 1507473 - powered by Bikemap

Galeria wycieczki

 toUtf(Najnowsze wycieczki)
pczyca - Gierczyce - Zawada - Olchawa - Nowy Wi秐icz - Leksandrowa - Lipnica Murowana - Much體ka - Kr髄體ka - Olchawa - Zawada - Gierczyce - pczyca
2014-11-16

Niepo硂mice - Droga Kr髄ewska - 痷brostrada - Czarny Staw - szutr體kami przez Puszcz do K砤ja - Targowisko - Grodkowice - Brzezie - Cichawa - Krakuszowice - Zborczyce - Suchoraba - Zag髍ze - Stani眛ki - Niepo硂mice
2014-11-11

Niepo硂mice - Wola Zabierzowska - Niepo硂mice
2014-11-04

pczyca - Bochnia - Krzecz體 - Gaw丑w - Majkowice - Cerekiew - Wrz阷ia - Strzelce Wielkie - Wrz阷ia - Okulice -  Ostr體 Szlachecki - Gaw丑w - Krzy縜nowice - Prosz體ki - Bochnia - pczyca - Che砿 - Targowisko - Szar體 - Stani眛ki - Niepo硂mice
2014-11-02

Le秐icz體ka Przybor體 - K砤j - Baczk體 - Gaw丑wek - Le秐icz體ka Przybor體
2014-10-14

Niepo硂mice - Puszcza Niepo硂micka (Czarny Staw) - Niepo硂mice
2014-10-11

Niepo硂micka le秐a 禼ie縦a rowerowa 2 p阾le
2014-10-09

www.rowerem.jasonek.pl © Copyright 2008-2017 Jasonj