rowerem po puszczy
Strona g艂贸wna | Ciekawe miejsca | Geocaching | Wycieczki: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |     Baza podjazd贸w
 Karta wycieczki

Karta wycieczki

Pojecha艂em odwiedzi膰 kolejne cmentarze wojenne z okresu I nale偶膮ce do IX okr臋gu cmentarnego (Bochnia), musz臋 przyzna膰, 偶e troch臋 nie doceni艂em trudno艣ci trasy, a chcia艂em j膮 przejecha膰 szybko bo nie mia艂em du偶o czasu. W rezultacie opu艣ci艂em cmentarz w 艁apanowie, a do domu przyjecha艂em wr臋cz skrajnie zm臋czony, mimo i偶 moja 艣rednia wynios艂a tylko 18,6 km/h. Trasa by艂a jednak obiektywnie trudna - serwis Strava Ride wyznaczy艂 mi a偶 4 premi臋 4 kategorii, a np podjazd pod Czy偶yczk臋 od strony Gierczyc (ok 2,5 km i 138 metr贸w przewy偶sznia, 4,3% 艣rednie nachylenie - w og贸le na premi臋 nawet 5 kategorii si臋 nie 艂apie).

Na pocz膮tek podje偶d偶a艂em w艂a艣nie Czy偶yczk臋 i od pierwszego podjazdu czu艂em, 偶e nie mam za bardzo mocy. Z Czy偶yczki zjecha艂em do Zawady i po chwili rozpocz膮艂em kolejny podjazd pod stacj臋 narciarsk膮 w Woli Nieszkowskiej. Ten odcinek podje偶d偶a艂em ju偶 wielokrotnie i moim zdaniem nie jest on znowu a偶 tak strasznie trudny, nie licz膮c mega stromej ko艅c贸wki, a tym czasem tu ju偶 premia g贸rska jest i to 4 kategorii (1,8 km, 101 metr贸w przewy偶szenia, 5,6% 艣rednie nachylenie, podjecha艂em go w czasie 9:45; ze 艣redni膮 pr臋dko艣ci膮 11,2 km/h; VAM 622; moc 182 waty). Na prze艂臋czy zrobi艂em kr贸tki odpoczynek, pykn膮艂em kilka fotek i ruszy艂em w kierunku widocznej po prawej zalesionej g贸ry, skr臋t w prawo na wysoko艣ci stacji narciarskiej. Najpierw mamy szybki zjazd, a po chwili moim oczom ukaza艂a si臋 mega stroma 艣cianka, w mojej pami臋ci ten odcinek zapisa艂 si臋 jako mega trudny. Kolejne metry pokonywane pod g贸r臋 po nier贸wnej betonowej drodze s膮 bardzo ci臋偶kie, z wysoko艣ci 279 na dystansie niespe艂na 800 wyje偶d偶amy na 370 metr贸w pod cmentarze wojenny. Ko艅c贸wka jest w zasadzie nie przejezdna (szczeg贸lnie po deszczach a tak by艂o tego dnia), wi臋c ostatnie metry pod g贸r臋 pcha艂em, ale odcinek do linii lasu mo偶emy spokojnie pokona膰 na rowerze, najbardziej stromy jest odcinek po betonie do ostatnich zabudowa艅, potem jest wyp艂aszczenie po 艂膮ce i znowu mocno pod g贸r臋 b艂otnist膮 艣cie偶k膮. Na rowerze pokona艂em odcinek 500 metr贸w z r贸偶nic膮 wysoko艣ci 61 metr贸w, momentami na moim liczniku pojawia艂a si臋 艣rednia pr臋dko艣膰 rz臋du 5 km/h. Strava jako premi臋 g贸rsk膮 4 kategorii wyznaczy艂a ca艂y odcinek a偶 na szczyt wzg贸rza, powy偶ej cmentarz nr 340 Wola Nieszkowska - Wichras (900 metr贸w ze 艣rednim nachyleniem 12,9%, r贸偶nic膮 wysoko艣ci 115 metr贸w, miejscami punktowe nachylenie si臋ga 16, 17, 19 a nawet 21% - jest na prawd臋 bardzo bardzo stromo).

Po obejrzeniu cmentarz wojennego, pojecha砮m dalej le秐 禼ie縦, po chwili dotar砮m na otwart polan na kt髍ej mog砮m podziwia pi阫ne widoki, a zaraz potem szybkim zjazdem dotar砮m do Leszczyny, gdzie chcia砮m odwiedzi kolejny cmentarz wojenny. W Leszczynie natchn背em si na procesj z okazji Bo縠go Cia砤, na szcz甓cie skr阾 na cmentarz wojenny by przed ko禼io砮m, wi阠 nie musia砮m czeka. Niestety 禼ie縦a do cmentarz nr 310 by砤 zaro秐i阾a wysok traw, podobnie zreszt jak sam cmentarz. Po sesji fotograficznej, wr骳i砮m na drog z Leszczyny w kierunku panowa, na szcz甓cie procesja ju si sko馽zy砤 i mog砮m swobodnie przejecha obok ko禼io砤 i skierowa si na Trzcian. Ju w Leszczynie mamy pi阫ne widoki na okoliczne g髍ski, szczeg髄nie na najwy縮zy szczyt Pog髍za Boche駍kiego czyli na Kamionn, wida te wy砤niaj眂e si na horyzoncie pierwsze wzniesienia Beskidu Wyspowego. P阣z眂 w d蟪 stromym zjazdem do Trzciany, widoki te staj si jeszcze pi阫niejsze. Kolejny post骿 mia砮m na cmentarzu parafialnym w Trzcianie, na kt髍ym mieszcz si dwie kwatery z okresu pierwszej wojny oznaczone wsp髄nym numerem 309 - zrobi砮m sesj zdj阠iow i zjecha砮m jeszcze kawa砮k pod ko禼i蟪 w Trzcianie, gdzie akurat zako馽zy砤 si msza 秝i阾a i rezultacie utkn背em w ma硑m korku pod ko禼io砮m.

Zgodnie z pierwotnym planem w Trzcianie mia砮m odbi na pan體 i wraca do domu dolin Stradomki, ale uzna砮m, 縠 mam niez硑 czas i odwiedz jeszcze cmentarze w Tarnawie i K阷anowie. Kiedy ju jecha砮m t tras na w/w cmentarze, ale jak si p蠹niej okaza硂 wybra砮m inn drog i by砤 to droga kr髏sza ale zdecydowanie trudniejsza. Jecha砮m przez jaki przysi蟪ek przez kt髍y droga wiod砤 strasznie stromo pod g髍, serwis Strava wyznaczy na tym podje糳zie premi 4 kategorii (1 km, r罂nica wzniesie 100 m, 秗ednie nachylenie 9,8%; m骿 czas to 7:58, 秗ednia pr阣ko舵 7,7 km; VAM 755, moc 211 wat - jest odcinek 200 m ze 秗ednim nachyleniem 19,6%). Momentami na liczniku mia砮m 4,5 km/h i mia砮m chwil zw眛pienia, ale jako wjecha砮m na szczyt do drogi na Tarnaw. W nagrod za t wspinaczk, mia砮m d硊gi i szybki zjazd do samej Tarnawy, w ko禼iele trwa砤 msza, a ja szybko podjecha砮m na cmentarz obejrze kwater wojenn nr 344. Po kr髏kiej sesji ruszy砮m dalej w kierunku panowa, najpierw mia砮m zjazd ale po chwili zn體 musia砮m si wspina, p蠹niej zjazd do miejscowo禼i Grabie, gdzie odbi砮m w lewo do K阷anowa. Kr髏ki podjazd i po chwili by砮m pod malutkim cmentarzem nr 343 w K阷anowie, kilka zdj赕 i pop阣zi砮m do panowa, gdzie mia砮m odwiedzi jeszcze jeden cmentarz wojenny ale ostatecznie stwierdzi砮m, 縠 mam ma硂 czasu i od razu ruszy砮m do domu. Mia砮m jecha po p砤skim Dolin Stradomki ale w ostatniej chwili zdecydowa砮m si na jeszcze jeden podjazd.

Z panowa w kierunku Raby prowadzi podjazd przez Kobylec, drog t przebiega Szlak Papieski, kt髍ym do raku odbywa si pieszy rajd z panowa do Niegowici lub w kierunku przeciwnym. Rok temu pokonywa砮m ten podjazd w砤秐ie podczas tego rajdu. Nie jest to mo縠 jaki super trudny podjazd, ale i tak Strava zaklasyfikowa go jako podjazd 4 kategorii (1,5 km, 91 metr體 przewy縮zenia, 秗ednie nachylenie 6,1%, czas 9:49, pr阣ko舵 9,2 km/h; VAM 556; moc 173 waty). Po tych parametrach wida wyra糿ie, 縠 ju by砮m s砤by, do舵 kiepski wsp蟪czynnik WAM czyli 秗ednia pr阣ko舵 podje縟縜nia w metrach na godzin. Z Kobylca zjecha砮m przez Jarosz體k i Wieniec do D眀rowicy, sk眃 pojecha砮m dalej przez Stradomk. Na koniec zdecydowa砮m si zrobi skr髏 przez Nieszkowice Ma砮. Na tych niewielkich g髍kach, kompletnie odci瓿o mi pr眃, m阠zy砮m si strasznie ale jako da砮m rad i tu przed 13:00 by砮m w domu.

Ca砤 trasa okaza砤 si ci昕ka i chyba nawet troch dla mnie za ci昕ka, musz sporo 鎤iczy je秎i chc przejecha Tour de Pologne amator體 w limicie czasu, na treningi pozosta mi jeszcze jaki miesi眂 w kt髍ym niestety dwa weekendy mam zaj阾e, wi阠 mo縠 by ci昕ko, ale tym roku startuj. Na koniec jeszcze kilka s丑w o cytowanych tu parametrach podjazdu z serwisu Strava, serwis ten wybiera tylko najbardziej strome odcinki drogi prowadz眂ej pod g髍 i tam wyznacza premi. W rzeczywisto禼i podjazd s zwykle sporo d硊縮ze, ale pewnie s na tych nie liczonych odcinkach mniej strome lub wyst阷uj tam wyp砤szczenie lub odcinki zjazd體. Dla por體nania powiem tylko, 縠 podjazd pod Kobylec z panowa to tak na prawd 4,1 km/h o 秗ednim nachyleniu 2,8% (ale s odcinki p砤skie czy nawet kr髏kie zjazdy), r罂nica wzniesie 120 metr體, a w sumie pod g髍 trzeba jecha 144 metry (bo s odcinki zjazd體) - Strava do premii g髍skiej bierze tylko 1,5 z tego podjazdu bez odcink體 p砤skich czy prowadz眂ych w d蟪.

>>> Rozwi ca硑 tekst >>> Zwi tekst

Pojecha艂em odwiedzi膰 kolejne cmentarze wojenne z okresu I nale偶膮ce do IX okr臋gu cmentarnego (Bochnia), musz臋 przyzna膰, 偶e troch臋 nie doceni艂em trudno艣ci trasy, a chcia艂em j膮 przejecha膰 szybko bo nie mia艂em du偶o czasu. W rezultacie opu艣ci艂em cmentarz w 艁apanowie, a do domu przyjecha艂em wr臋cz skrajnie zm臋czony, mimo i偶 moja 艣rednia wynios艂a tylko 18,6 km/h. Trasa by艂a jednak obiektywnie trudna - serwis Strava Ride wyznaczy艂 mi a偶 4 premi臋 4 kategorii, a np podjazd pod Czy偶yczk臋 od strony Gierczyc (ok 2,5 km i 138 metr贸w przewy偶sznia, 4,3% 艣rednie nachylenie - w og贸le na premi臋 nawet 5 kategorii si臋 nie 艂apie).

Na pocz膮tek podje偶d偶a艂em w艂a艣nie Czy偶yczk臋 i od pierwszego podjazdu czu艂em, 偶e nie mam za bardzo mocy. Z Czy偶yczki zjecha艂em do Zawady i po chwili rozpocz膮艂em kolejny podjazd pod stacj臋 narciarsk膮 w Woli Nieszkowskiej. Ten odcinek podje偶d偶a艂em ju偶 wielokrotnie i moim zdaniem nie jest on znowu a偶 tak strasznie trudny, nie licz膮c mega stromej ko艅c贸wki, a tym czasem tu ju偶 premia g贸rska jest i to 4 kategorii (1,8 km, 101 metr贸w przewy偶szenia, 5,6% 艣rednie nachylenie, podjecha艂em go w czasie 9:45; ze 艣redni膮 pr臋dko艣ci膮 11,2 km/h; VAM 622; moc 182 waty). Na prze艂臋czy zrobi艂em kr贸tki odpoczynek, pykn膮艂em kilka fotek i ruszy艂em w kierunku widocznej po prawej zalesionej g贸ry, skr臋t w prawo na wysoko艣ci stacji narciarskiej. Najpierw mamy szybki zjazd, a po chwili moim oczom ukaza艂a si臋 mega stroma 艣cianka, w mojej pami臋ci ten odcinek zapisa艂 si臋 jako mega trudny. Kolejne metry pokonywane pod g贸r臋 po nier贸wnej betonowej drodze s膮 bardzo ci臋偶kie, z wysoko艣ci 279 na dystansie niespe艂na 800 wyje偶d偶amy na 370 metr贸w pod cmentarze wojenny. Ko艅c贸wka jest w zasadzie nie przejezdna (szczeg贸lnie po deszczach a tak by艂o tego dnia), wi臋c ostatnie metry pod g贸r臋 pcha艂em, ale odcinek do linii lasu mo偶emy spokojnie pokona膰 na rowerze, najbardziej stromy jest odcinek po betonie do ostatnich zabudowa艅, potem jest wyp艂aszczenie po 艂膮ce i znowu mocno pod g贸r臋 b艂otnist膮 艣cie偶k膮. Na rowerze pokona艂em odcinek 500 metr贸w z r贸偶nic膮 wysoko艣ci 61 metr贸w, momentami na moim liczniku pojawia艂a si臋 艣rednia pr臋dko艣膰 rz臋du 5 km/h. Strava jako premi臋 g贸rsk膮 4 kategorii wyznaczy艂a ca艂y odcinek a偶 na szczyt wzg贸rza, powy偶ej cmentarz nr 340 Wola Nieszkowska - Wichras (900 metr贸w ze 艣rednim nachyleniem 12,9%, r贸偶nic膮 wysoko艣ci 115 metr贸w, miejscami punktowe nachylenie si臋ga 16, 17, 19 a nawet 21% - jest na prawd臋 bardzo bardzo stromo).

艁apczyca- Gierczyce - Zawada - Wola Nieszkowska - Wichras (cmentarz nr 340) - Leszczyna (cmentarz nr 310) - Trzciana (cmentarz nr 309) - Zbydni贸w - Tarnawa (cmentarz nr 344) - K臋pan贸w (cmentarz nr 343) - 艁apan贸w - Kobylec - Wieniec - Stradomka - Nieszkowice Ma艂e - Gierczyce - 艁apczyca

Dystans: 53,66 km    |    Czas: 2:52:28    |    艢rednia pr臋dko艣膰: 18,66 km/h   

Data: 2012-06-07    |    >>> wi臋cej wiadomo艣ci na bikestats


Trasa wycieczki:

Mapa:


Trasa rowerowa 1627459 - powered by Bikemap

Mapa - UMP pcPL:


Galeria wycieczki

 toUtf(Najnowsze wycieczki)
pczyca - Gierczyce - Zawada - Olchawa - Nowy Wi秐icz - Leksandrowa - Lipnica Murowana - Much體ka - Kr髄體ka - Olchawa - Zawada - Gierczyce - pczyca
2014-11-16

Niepo硂mice - Droga Kr髄ewska - 痷brostrada - Czarny Staw - szutr體kami przez Puszcz do K砤ja - Targowisko - Grodkowice - Brzezie - Cichawa - Krakuszowice - Zborczyce - Suchoraba - Zag髍ze - Stani眛ki - Niepo硂mice
2014-11-11

Niepo硂mice - Wola Zabierzowska - Niepo硂mice
2014-11-04

pczyca - Bochnia - Krzecz體 - Gaw丑w - Majkowice - Cerekiew - Wrz阷ia - Strzelce Wielkie - Wrz阷ia - Okulice -  Ostr體 Szlachecki - Gaw丑w - Krzy縜nowice - Prosz體ki - Bochnia - pczyca - Che砿 - Targowisko - Szar體 - Stani眛ki - Niepo硂mice
2014-11-02

Le秐icz體ka Przybor體 - K砤j - Baczk體 - Gaw丑wek - Le秐icz體ka Przybor體
2014-10-14

Niepo硂mice - Puszcza Niepo硂micka (Czarny Staw) - Niepo硂mice
2014-10-11

Niepo硂micka le秐a 禼ie縦a rowerowa 2 p阾le
2014-10-09

www.rowerem.jasonek.pl © Copyright 2008-2017 Jasonj